Wat is een te hoge bloeddruk en prehypertensie?

Bloeddruk is de kracht die het bloed uitoefent op de wanden van de bloedvaten. Op een gewone dag stijgt en daalt de bloeddruk regelmatig. Wanneer de bloeddruk echter constant hoog blijft, wordt er gesproken van een te hoge bloeddruk.
De medische term voor een te hoge bloeddruk is hypertensie. Hypertensie is gevaarlijk omdat het hart er overwerkt door raakt en het atherosclerosis (het verharden van de vaten) bevorderd. Het verhoogt de kans op hartfalen en hersenbloedingen, twee van de grootste doodsoorzaken in de westerse wereld. Daarnaast kan het ook lijden tot nierziekten en blindheid.

Een bloeddruk van 140/90 mmHg of hoger wordt als hoog gezien. Ongeveer twee-derde van de mensen ouder dan 65 hebben een te hoge bloeddruk. Als je bloeddruk tussen 120/80 mmHg en 139/89mmHg is, dan heb je prehypertensie. Dit betekent dat je nog geen te hoge bloeddruk hebt, maar dat de kans groot is dat je het zult ontwikkelen. Mensen met prehypertensie hebben nog alle kans een te hoge bloeddruk te voorkomen door een gezonde levensstijl aan te nemen en hun bloeddruk te volgen door middel van een bloeddrukmeter.

Mensen die nog geen te hoge bloeddruk hebben op een leeftijd van 55 jaar hebben toch een kans van 90% dit te ontwikkelen later in hun leven. Hypertensie is dus een kwaal dat bijna iedereen een keer in zijn leven onder ogen moet komen. Het ligt aan de levenstijl van mensen wanneer in hun leven dit zal gebeuren.
Beide getallen van een bloeddruk test zijn belangrijk. Maar voor mensen van 50 of ouder is het vooral de systolische druk die de meest accurate diagnose van een te hoge bloeddruk kan stellen. Systolische druk is het eerste nummer wat weergegeven word in een bloeddruktest uitslag. Het is hoog als het boven 140 mmHg komt.

Wat is systolische bloeddruk?

Systolische druk is de druk die het bloed uitoefent op de vaatwand als het hart klopt. Het is het eerste nummer in een bloeddruktest uitslag. Diastolische druk is het tweede nummer. Dit nummer hoeft niet hoog te zijn om een te hoge bloeddruk te hebben. Een te hoge bloeddruk maar een lage diastolische druk heet “geïsoleerde systolische hypertensie” ofwel ISH.

Komt geïsoleerde systolische hypertensie vaak voor?

Ja, het is de meest voorkomende vorm van een te hoge bloeddruk in oudere mensen. Dit omdat de systolische druk toeneemt met het ouder worden terwijl de diastolische druk juist afneemt. Ongeveer 65% van de mensen met hypertensie met een leeftijd ouder dan 60 hebben ISH. Je kan ISH hebben en je nog steeds goed voelen. Net zoals bij andere vormen van een te hoge bloeddruk heeft ISH vaak geen symptomen. Om te controleren of u ISH, of een andere vorm van een te hoge bloeddruk heeft, kunt u langs de huisarts gaan voor een vlotte bloeddruktest. U kunt ook zelf een bloeddrukmeter kopen en uzelf met enige regelmaat controleren.

Is geïsoleerde systolische hypertensie gevaarlijk?

Elke vorm van een te hoge bloeddruk is gevaarlijk wanneer het niet gedegen wordt behandeld. Beide nummers van een bloeddruktest zijn belangrijk, maar, voor sommigen, is de systolische druk het belangrijkst zoals eerder genoemd.
Wanneer een te hoge bloeddruk niet behandeld wordt kan het leiden tot hartaanvallen, hersenbloedingen, nierschade, blindheid en andere ziekten. ISH kan niet genezen worden wanneer het eenmaal ontwikkeld is. Wel kan het beheerst worden.

Klinische studies hebben aangetoond dat het behandelen van een hoge systolische bloeddruk levens red, ziektes verminderd en de kwaliteit van het leven verbeterd. Toch hebben we meeste mensen geen weet van hun bloeddruk, laat staan een bloeddrukmeter in huis.

Is er een speciale behandeling voor nodig?

Behandel opties voor ISH zijn dezelfde als voor andere vormen van een te hoge bloeddruk, waarin zowel de systolische als de diastolische bloeddruk te hoog zijn. ISH wordt behandeld met levensstijl verandering en/of medicatie. De sleutel tot de behandeling van elke te hoge bloeddruk aandoening is om het zelf goed in de gaten te houden. Bijvoorbeeld met een bloeddrukmeter. Laat u testen door een dokter, ga gezonder leven, eet minder zout, ga een bloeddrukmeter kopen, test uzelf regelmatig en mocht uw bloeddruk ooit hoger worden dan 140/90 mmHg ga dan direct terug naar uw huisarts.

Wat is diastolische bloeddruk?

Diastolische bloeddruk is de kracht die het bloed uitoefent op de vaten als het hart ontspant tussen de slagen in. Het is het tweede nummer in de uitslag van een bloeddruktest.Voor jongere mensen is dit het belangrijkste getal als het gaat om hypertensie. Hoe hoger de diastolische druk hoe hoger de kans op hart- en nierfalen.